Cateva cuvinte

Informaţiile din cuprinsul acestui site nu ne aparţin. Noi doar postăm doar munca de cercetare a parinţilor noştri din Schitul Lacu – Sfântul Munte Athos, despre vremurile din urmă.

Într-un pelerinaj în Sfântul Munte, am primit o serie de DVD-uri care conţineau informaţii foarte bine structurate despre erezii, satanism, ecumenism, vrăjitorie, homosexualitate şi alte păcate, dar şi păreri ale Sfinţior Părinţi ai Ortodoxiei despre aceste vremuri de pe urmă, pe care efectiv le trăim.

Apreciem efortul părinţilor de la Chilia „Buna-Vestire” de la Schitul „Sfântul Dimitrie” – Lacu din Sfântul Munte Athos de a strânge aceste materiale de o mare valoare pentru Ortodoxie, motiv pentru care considerăm oportună şi necesară publicarea acestora.

Din multe puncte de vedere, feţe bisericeşti marcante ale Ortodoxiei consideră că într-adevăr trăim vremurile de pe urmă. Prin cele postate, încercăm şi sperăm să şi demonstrăm acest fapt, se aduc dovezi indubitabile că vremurile de pe urmă se apropie, poate chiar ne-au şi ajuns, noi trăind „în direct” evoluţia lucrurilor, poate că doar prea puţin conştienţi de detaliile subtile ale schimbărilor către ceea ce au profeţit deja Sfinţii Părinţi. Deşi profeţiile Sfinţilor Părinţi s-au împlinit în bună parte şi se vor împlini negreşit, noi încă cugetăm îndoielnic asupra lucurilor din faţa ochilor noştri, umbriţi fiind de cugetul, logica şi judecata noastră.

Informaţiile de pe acest site se regăsesc fragmentar şi pe alte publicaţii virtuale, noi încercând, pe cât posibil, să le adunăm într-un singur registru.

Pe măsură ce părinţii Schitului Lacu îşi vor continua activitatea de cercetare, noile informaţii vor îmbogăţi site-ul în cel mai scurt timp posibil.

Dorim ca cititorii să conştientizeze că ne aflăm în ceasul al doisprezecelea şi că profeţiile încep să prindă contur, cu speranţa că nu vor cădea în plasa cu ochiuri mici, bine şi inteligent ţesută de cel potrivnic.

 

Cuvântul parinţilor din Schitul Lacu

Informaţiile din cuprinsul acestui site constituie o schiță a imaginii de ansamblu a societății omenești actuale, sub diferite aspecte: religioase, culturale, istorice, politice, economice, științifice. Perspectiva este creștin ortodoxă, urmând Tradiția moștenită de Sfânta Biserică de la Sfinții Apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos, continuată de Sfinții Părinți și păstrată de-a lungul secolelor prin slujirea neobosită, dragostea si jertfa vrednicilor ei slujitori: arhierei, preoți, monahi, precum și a dreptslăvitorilor creștini.

Pentru că o parte din documentarele conținute de acest site sunt realizate în Occident, de catre neortodocsi sau necrestini, dar prezentând obiectiv stări de fapt ale societății contemporane, recomandăm celor care le vor urmări să discearnă și să separe elementele de spiritualitate străine Ortodoxiei de faptele și realitățile obiectiv prezentate.

Perspectiva ortodoxă se poate afla urmărind mărturiile date de Parinți, duhovnici și mărturisitori, cu viață sfântă, unii trecuți prin suferințele de neimaginat ale temnițelor comuniste – adevărate abatoare de suflete, fără precedent în istoria lumii – reușind să rămână nebiruiți, fără să facă compromisuri, mărturisind Adevărul cu fapta și cuvântul.

Perspectiva ortodoxă asupra lumii reprezinta adevarata cheie de boltă a înțelegerii depline a realităților sociale, politice, istorice și culturale precum și singura capabilă să răspundă marilor întrebări existențiale ale omenirii.

Fie ca din cercetarea acestor materiale documentare să dobândiți mult folos sufletesc, o înțelegere duhovnicească asupra lucrurilor lumești și trecătoare, înmulțirea râvnei spre lucrarea faptelor bune și dragoste de Adevăr.

http://www.marturieathonita.ro/
Maretia Muntelui Athos

Documentar despre Sfantul Munte Athos – 60 Minutes on CBS News (VIDEO)